Nowy Testament

 • Datowanie

  Datowanie

  Według wszelkiego prawdopodobieństwa Ewangelia Łukasza podobnie z resztą jak Dzieje Apostolskie powstawały w tym samym czasie, gdzie w datowaniu powstania ewangelii będzie wykorzystywało się argumentu zaczerpnięte bezpośrednio z dziejów apostolskich […]

  continue reading →
   
 • Problem autorstwa

  Problem autorstwa

  Łukasz Ewangelista jest także domniemanym autorem innej z ksiąg Nowego Testamentu, a mianowicie dziejów apostolskich. Obie z tych ksiąg dedykowane są tej samej osobie, łczyło je będzie podobieństwo jeśli chodzi […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia Łukasza

  Ewangelia Łukasza

  Ewangelia ta tradycyjnie znajduję się w kanonie Nowego Testamentu jako trzecia w kolejności. Jej prawdopodobnym autorem jest Łukasz Ewangelista, który według przekazów miał być lekarzem i jednym z towarzyszy świętego […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia

  Ewangelia

  Ewangelia obecnie jest określeniem, które stosowane będzie w kilku różnych znaczeniach, między innymi jako określenie jednego z gatunków literackich chrześcijańskich pism, które opisywały życie Jezusa. Oprócz tego ewangelię rozumieć będziemy […]

  continue reading →
   
 • Apokryf

  Apokryf

  Mianem apokryfów będziemy określali przede wszystkim księgi posiadające wyraźne zabarwienie religijne, które pochodziły będą z przełomu okresu naszej ery. Księgi takowe uznawane są przez kościół katolicki za nienatchnione, będą one […]

  continue reading →
   
 • Kanoniczność

  Kanoniczność

  Z czasem kiedy chrześcijaństwo zaczęło się rozwijać i zwiększała się liczba chrześcijańskich pism traktujących o wierze pojawiać zaczął się w całkowicie naturalny i zrozumiały sposób problem związany z konieczność ustalenia […]

  continue reading →
   
 • Nowy Testament

  Nowy Testament

  Nowy Testament jest drugą zaraz po Starym Testamencie część chrześcijańskiej Biblii, która powstała na przestrzeni lat pięćdziesiątych i do końca dziewięćdziesiątych pierwszego wieku naszej ery. Obecnie Nowy Testament stanowił będzie […]

  continue reading →