Chrześcijaństwo

 • Protestantyzm

  Protestantyzm

  Kolejny rozłam w kościele będzie związany bezpośrednio z okresem reformacji, która przypadała na wiek szesnasty, w momencie tym wykształciło się wiele nowych kościołów, także w okresie późniejszym, który jednak czerpały […]

  continue reading →
   
 • Geneza schizmy

  Geneza schizmy

  Podział kościoła na część wschodnią i zachodnią sięgał już czasów imperium rzymskiego kiedy to ówczesny z cesarzy, a mianowicie Teodozjusz I Wielki dokonał podziału całego królestwa pod koniec czwartego wieku […]

  continue reading →
   
 • Schizma wschodnia

  Schizma wschodnia

  Mianem schizmy wschodniej określać będziemy pierwszy i największy z rozłamów w historii kościoła chrześcijańskiego na wschodni oraz zachodni, który oficjalnie miał miejsce w połowie wieku jedenastego, tak naprawdę różnice kulturowe […]

  continue reading →
   
 • Odłamy

  Odłamy

  Kościół chrześcijański borykał się z problemami także na początku swojego istnienia, co jest nieuniknione w momencie kiedy dana wspólnota tworzona jest przez szereg ludzi o różnych poglądach oraz zdaniach. Powoduje […]

  continue reading →
   
 • Datowanie

  Datowanie

  Według wszelkiego prawdopodobieństwa Ewangelia Łukasza podobnie z resztą jak Dzieje Apostolskie powstawały w tym samym czasie, gdzie w datowaniu powstania ewangelii będzie wykorzystywało się argumentu zaczerpnięte bezpośrednio z dziejów apostolskich […]

  continue reading →
   
 • Problem autorstwa

  Problem autorstwa

  Łukasz Ewangelista jest także domniemanym autorem innej z ksiąg Nowego Testamentu, a mianowicie dziejów apostolskich. Obie z tych ksiąg dedykowane są tej samej osobie, łczyło je będzie podobieństwo jeśli chodzi […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia Łukasza

  Ewangelia Łukasza

  Ewangelia ta tradycyjnie znajduję się w kanonie Nowego Testamentu jako trzecia w kolejności. Jej prawdopodobnym autorem jest Łukasz Ewangelista, który według przekazów miał być lekarzem i jednym z towarzyszy świętego […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia

  Ewangelia

  Ewangelia obecnie jest określeniem, które stosowane będzie w kilku różnych znaczeniach, między innymi jako określenie jednego z gatunków literackich chrześcijańskich pism, które opisywały życie Jezusa. Oprócz tego ewangelię rozumieć będziemy […]

  continue reading →
   
 • Apokryf

  Apokryf

  Mianem apokryfów będziemy określali przede wszystkim księgi posiadające wyraźne zabarwienie religijne, które pochodziły będą z przełomu okresu naszej ery. Księgi takowe uznawane są przez kościół katolicki za nienatchnione, będą one […]

  continue reading →
   
 • Kanoniczność

  Kanoniczność

  Z czasem kiedy chrześcijaństwo zaczęło się rozwijać i zwiększała się liczba chrześcijańskich pism traktujących o wierze pojawiać zaczął się w całkowicie naturalny i zrozumiały sposób problem związany z konieczność ustalenia […]

  continue reading →