Chrześcijaństwo

 • Restoracjonizm

  Restoracjonizm

  Jest to jeden z chrześcijańskich nurtów religijnych. Powstał podczas tak zwanego drugiego wielkiego przebudzenia. Dzieli się go na restoracjonizm właściwy oraz tak zwane restoracjonistyczne wyznania protestanckie, czyli swoiste wyznania, które […]

  continue reading →
   
 • Protestantyzm

  Protestantyzm

  Jedna z najważniejszych gałęzi chrześcijaństwa. Pojawił się podczas wystąpień Marcina Lutra w szesnastym wieku. Główne założenia protestantyzmu wyłożone są w tak zwanych pięciu zasadach wiary protestanckiej, a mianowicie: sola scriptura, […]

  continue reading →
   
 • Prawosławie

  Prawosławie

  Jest to odłam dosyć ortodoksyjny kościoła. Powstało podczas schizmy wschodniej w 1054 roku. Źródłem wiary jest Pismo Święte. Ważnym sposobem przedstawiania wiary i tradycji jest ikona, które ma być też […]

  continue reading →
   
 • Katolicyzm

  Katolicyzm

  Jest to swoiście największa grupa wyznań chrześcijańskich. Wiara ta przede wszystkim głosi istnienie Boga w trzech Osobach, Stwórca i Pan objawił się ludziom poprzez swojego Syna, stworzył ludzi z miłości. […]

  continue reading →
   
 • Afrochrześcijaństwo

  Afrochrześcijaństwo

  Nazwa odnosi się do kościołów afrochrześcijańskich, które to ruchy pojawiły się w Czarnej Afryce poprzez oderwanie się misyjnych kościołów chrześcijańskich. Uniezależnienie odnosi się zarówno do organizacji, jak i do płaszczyzny […]

  continue reading →
   
 • Anglikanizm

  Anglikanizm

  Jest on podobny do protestantyzmu i w sumie częściowo do niego należy. Powstał w Anglii w XVI wieku za panowania Henryka VIII. Zlikwidowane zostały zakony, zagarnięte dobra kościelne, pozostawiono hierarchię […]

  continue reading →
   
 • Chrześcijaństwo

  Chrześcijaństwo

  Inną nazwą jest chrystianizm. Jest to religia typowo monoteistyczna niezależnie od jego odmian. Głosi się tutaj przede wszystkim mesjanizm i synostwo Boże Jezusa Chrystusa, jego męczeńską śmierć oraz zmartwychwstanie. Najważniejszą […]

  continue reading →