Sakramenty

 • Namaszczenie chorych

  Namaszczenie chorych

  Namaszczenie chorych jest sakramentem, który człowiek przyjmuje przeważnie jako ostatni w przeciągu swojego życia. Udzielany jest on każdemu wiernemu, który znajduje się w poważnej chorobie, czy też stanie, który grozić […]

  continue reading →
   
 • Małżeństwo sakramentalne

  Małżeństwo sakramentalne

  Małżeństwo jest sakramentem w większości kościołów chrześcijańskich, zarówno w katolicyzmie, w prawosławiu jak i w kościele anglikańskim. W przypadku kościołów protestanckich podkreślana jest świętość małżeństwa, jednak rzadko uznawane jest za […]

  continue reading →
   
 • Bierzmowanie

  Bierzmowanie

  Bierzmowanie to kolejny jeden z siedmiu sakramentów, który występuje zarówno w kościele katolickim, jak i prawosławnym oraz anglikańskim. Główna istota tego sakramentu to przekazanie ducha świętego osobie, która go przyjmuje. […]

  continue reading →
   
 • Pokuta

  Pokuta

  Pokuta, czy też dokładniej sakrament pokuty i pojednania to kolejny z sakramentów, który wyróżnić można w kościele katolickim, anglikańskim oraz prawosławnym. W przypadku kościoła katolickiego ma on na celu wymazanie […]

  continue reading →
   
 • Komunia święta

  Komunia święta

  Komunia święta to kolejny sakrament, do którego przystępuje każdy z chrześcijan, inaczej zwana jest także dziękczynieniem. Sam termin komunii wywodzi się z łaciny i będzie oznaczać wspólnotę co ma być […]

  continue reading →
   
 • Chrzest

  Chrzest

  Chrzest jest praktykowany w wielu religiach, tenże artykuł ma jednak dotyczyć jego wymiaru związanego z chrześcijaństwem oraz sakramentami świętymi, gdzie występuje w postaci rytualnego polania, czy też zanurzenia w wodzie, […]

  continue reading →
   
 • Sakramenty święte

  Sakramenty święte

  Sakrament w chrześcijaństwie jest obrzędem, który rozumie się jako swojego rodzaju znak, czy też sposób przekazania Bożej łaski. Każdy z sakramentów według wierzeń ustanowiony miał być przez samego Chrystusa. W […]

  continue reading →
   
 • Praktykowanie rachunku

  Praktykowanie rachunku

  W historii kościoła bardzo duża grupa świętych oraz błogo sławionych praktykowała codzienny rachunek sumienia oraz polecała go innym. Dzięki takiej częstotliwości jego wykonywania człowiek posiada o wiele więcej szans na […]

  continue reading →
   
 • Rachunek sumienia

  Rachunek sumienia

  Rachunek sumienia jest niczym innym jak oceną własnego uczynków i myśli pod względem ich moralności. Ocena takowa ma miejsce przede wszystkim przed przystąpieniem do sakramentu pokuty. Rachunek sumienia odgrywał będzie […]

  continue reading →
   
 • Warunki spowiedzi

  Warunki spowiedzi

  W prawie kościelnym oraz katechizmie kościoła katolickiego znaleźć będziemy mogli wiele informacji dotyczących poszczególnych sakramentów, tak samo będzie też z sakramentem pokuty. Znajduje się wokół niego cała dodatkowa otoczka, odpowiednie […]

  continue reading →