Małżeństwo

 • Ceremonia

  Ceremonia

  Ceremonia ślubna w tradycyjnej formie zajmuje miejsce w trakcie trwania mszy świętej i staje się jej krótkim epizodem. W dzisiejszych czasach jednak przykłada się dużą uwagę na całą otoczkę ceremonii, […]

  continue reading →
   
 • Wymiary małżeństwa

  Wymiary małżeństwa

  Małżeństwo ustanowione zostało przez Boga w celu mnożenia potomstwa i czynienia sobie przez ludzi ziemi poddaną. Pomimo tego sens sakramentalnego związku nie kończy się na życiu płciowym, wyróżnić można także […]

  continue reading →
   
 • Przeszkody sakramentalne

  Przeszkody sakramentalne

  Prawo kanoniczne oraz kościelne wymienia obecnie dwanaście największych przeszkód, które uniemożliwiają zawarcie związku sakramentalnego. Przede wszystkim jest to zbyt niski wiek, impotencja, ciągłe związanie z powodu wcześniejszego małżeństwa, różnica wyznaniowa […]

  continue reading →
   
 • Nieważność sakramentu

  Nieważność sakramentu

  Praktyka i wiara kościoła katolickiego uznaje iż ważny związek chrześcijan to tylko i wyłącznie taki, który został potwierdzony przez sakrament. Według nauk katolicyzmu małżeństwo nie może być rozerwalne, oznacza to, […]

  continue reading →
   
 • Zawarcie małżeństwa

  Zawarcie małżeństwa

  W przypadku zawierania małżeństwa ważnych jest kilka kwestii. W roli szafarzy sakramentu występuj dwójka osób, małżonkowie. Obecny przy ceremonii ksiądz jest jedynie świadkiem jego zawarcia, udzielany jest bowiem przez samego […]

  continue reading →
   
 • Istota małżeństwa

  Istota małżeństwa

  Zagłębiając się w teologię katolicką zauważymy, że jako główny cel małżeństwa podawana jest wzajemna pomoc dwójki osób i wychowywanie dzieci. Celem drugorzędnym jest natomiast zaspokajanie pożądliwości, o której tak naprawdę […]

  continue reading →
   
 • Małżeństwo sakramentalne

  Małżeństwo sakramentalne

  Małżeństwo w swojej formie posiada oprócz świeckiego także religijny odpowiednik. W chrześcijaństwie, a w szczególności w katolicyzmie, prawosławiu i anglikańskim odłamie protestantyzmu będzie posiadać charakter sakramentalny. W przypadku kościołów protestanckich […]

  continue reading →