Sakramenty

 • Małżeństwo sakramentalne

  Małżeństwo sakramentalne

  Małżeństwo w swojej formie posiada oprócz świeckiego także religijny odpowiednik. W chrześcijaństwie, a w szczególności w katolicyzmie, prawosławiu i anglikańskim odłamie protestantyzmu będzie posiadać charakter sakramentalny. W przypadku kościołów protestanckich […]

  continue reading →
   
 • Sokółka

  Sokółka

  Od około kilkudziesięciu lat świat nie słyszał o żadnym cudzie eucharystycznym. Zmieniło się to niespełna kilka miesięcy temu kiedy mała polska miejscowość Sokółka stała się centrum świata katolicyzmu. Wszystko przez […]

  continue reading →
   
 • Lanciano

  Lanciano

  Pierwsze zmianki dotyczące cudu eucharystycznego pojawiły się we włoskiej miejscowości Lanciano zaraz na początku wieku ósmego. Według relacji świadków naocznych i następnie źródeł pisemnych w jednym z lokalnych klasztorów Bazyli […]

  continue reading →
   
 • Cud eucharystyczny

  Cud eucharystyczny

  W przypadku sakramentu komunii świętej bardzo często mówi się o zespole zjawisk, które przez rzesze wierzących uznawane są za nadprzyrodzone oraz nie posiadające logicznego wytłumaczenia. Określane są one mianem cudów […]

  continue reading →
   
 • Kościół katolicki

  Kościół katolicki

  Według prawd przyjętych przez kościół katolicki, Eucharystia celebrowana jest przez całą trupę wiernych, a mianowicie przez zgromadzony lud boży. Przy celebracji przewodniczyć może tylko i wyłącznie jeden kapłan. Jego rola […]

  continue reading →
   
 • Różnice wyznaniowe

  Różnice wyznaniowe

  W przypadku każdego wyznania chrześcijańskiego sakrament eucharystii będzie posiadał takie samo znaczenie. Jeśli chodzi jednak już o samo rozumienie komunii świętej oraz rodzaj formy liturgicznej, który został jej nadany będą […]

  continue reading →
   
 • Sprawowanie eucharystii

  Sprawowanie eucharystii

  Liturgia komunii świętej nie zawsze prezentowała się w formie, którą znamy z dnia dzisiejszego. Jeden element jednak zawsze był stały, polegał mianowicie na wypowiadaniu ustalonych i z góry narzuconych modlitw […]

  continue reading →
   
 • Komunia święta

  Komunia święta

  Komunia święta jest jednym z sakramentów w kościele chrześcijańskim, który uznany jest praktycznie w każdym z kolejnych odłamów. Inaczej określany jest mianem eucharystii (słowo pochodzi z języka greckiego i tłumaczone […]

  continue reading →
   
 • Obrzędy przybliżone

  Obrzędy przybliżone

  Wiara w to, że woda posiada oczyszczającą moc występuje i występowała nie tylko wśród ludów związanych z chrześcijaństwem i religią mojżeszową, ale tak naprawdę wśród większości kultur pierwotnych, między innymi […]

  continue reading →
   
 • Unieważnienie chrztu

  Unieważnienie chrztu

  Według doktryny katolickiej oraz dużej części pozostałych wyznań chrześcijańska chrzest jest sakramentem i z tego też powodu jego odwołanie, czy też odwrócenie jest niemożliwe. Z drugiej jednak strony w wielu […]

  continue reading →