Św. Maria

 • Literatura

  Literatura

  W okresie średniowiecza postać Marii Magdaleny była zaliczana do bardzo kontrowersyjnych. Z jednej strony wielokrotnie opisywano ją i czczono z drugiej jednak traktowana była przez długi okres czasu jako grzesznica […]

  continue reading →
   
 • Kult

  Kult

  Do najbardziej znanych centrów kultu Marii Magdaleny zaliczyć będziemy mogli jeden z terenów Francji, a mianowicie Langwedocję. Znajdować będzie się tam także alabastrowy grobowiec świętej. Do innych ważnych miejsc kultu […]

  continue reading →
   
 • Ewangelie gnostyckie

  Ewangelie gnostyckie

  Na kartach ewangelii gnostyckich Maria Magdalena bardzo często wiązana była z Mądrością, oprócz tego reprezentowała księżyc, słońce oraz gwiazdy. Uważano ją za jedno z wcieleń ducha świętego, które reprezentowało trójcę […]

  continue reading →
   
 • Kościół prawosławny

  Kościół prawosławny

  Według zapisów kościoła wschodniego Maria Magdalena zawsze uchodził za kobietę, z której Chrystus miał wypędzić siedem złych duchów. Oprócz tego otoczona została wielką czcią jako apostołka apostołów. Najstarsze z jej […]

  continue reading →
   
 • Ewolucja wizerunku

  Ewolucja wizerunku

  Pierwsi z ojców kościoła wyraźnie podważali rolę kobiety w życiu duchowym i od samego początku odsuwali przedstawicieli słabszej płci od jakichkolwiek ról kościelnych. Rola kobiety przez odsunięcie jej od wiary […]

  continue reading →
   
 • Nowy Testament

  Nowy Testament

  W księgach nowego testamentu mowa bezpośrednio o Marie Magdalenie miejsce ma dwunastokrotnie i każdy z czterech ewangelistów będzie wspominał tą postać. U świętego Łukasza pojawia się całkowicie na początku duszpasterskiej […]

  continue reading →
   
 • Św. Maria

  Św. Maria

  Święta Maria Magdalena, czy też Maria z Magdali, według zapisów Biblii była kobietą, którą żyła w pierwszym wieku naszej ery i pochodziła z obecnego miasta El-Me-dżel. Należała do kręgu jednych […]

  continue reading →