Św. Tomasz

 • Poglądy antropologiczne

  Poglądy antropologiczne

  Dzięki temu, że Tomasz przyjmuje koncepcję Arystotelesa uzyskuje filozoficzne podłoże, aby porzucić ustalenia Platona, że tylko dusza jest człowiekiem, a ciało jest nie częścią lecz narzędziem człowieka, swojego rodzaju pojemnikiem […]

  continue reading →
   
 • Istnienie Boga

  Istnienie Boga

  Istnienia Boga nie będziemy mogli zaliczyć do prawdy oczywistej, nie wymagającej dowodzenia, powoduje to, że potrzebny jest w tym przypadku dowód. Tomasz poprzez takowe stwierdzenie znajduje się wyraźnej opozycji do […]

  continue reading →
   
 • Metafizyka

  Metafizyka

  Koncepcja bytu Arystotelesa zostaje przez świętego Tomasza wzbogacona o jeden z dodatkowych elementów, który określony został mianem istnienia. Obok złożenia z materii, która jest możnością i formy, która występuje jako […]

  continue reading →
   
 • Rodzaje poznania

  Rodzaje poznania

  Tomasz z Akwinu wyróżniał dwa rodzaje poznania prawdy oraz zdobycia wiedzy, a mianowicie wiarę i rozum, które będą uzupełniały się wzajemnie w przypadku poszukiwania prawdy. Dziedzina wiedzy według Tomasza była […]

  continue reading →
   
 • Poglądy filozoficzne

  Poglądy filozoficzne

  System filozoficzny, którym kierował się Tomasz będziemy mogli najkrócej scharakteryzować jako konsekwentne przystosowywanie się do klasycznych poglądów Arystotelesa i przystosowywanie do nich także klasycznej doktryny teologicznej, która występowała będzie w […]

  continue reading →
   
 • Życiorys

  Życiorys

  Tomasz urodził się pomiędzy 1224, a 1225 rokiem w królestwie Neapolu w zamożnej rodzinie jako syn hrabiego. Oprócz tego jego wuj był jednym z opatów w zamożnym benedyktyńskim klasztorze umiejscowionym […]

  continue reading →
   
 • Św. Tomasz

  Św. Tomasz

  Według większości źródeł święty Tomasz z Akwinu urodził się w pierwszej części wieku trzynastego, wiadoma jest jednak dokładnie data jego śmierci, był to siódmy marzec 1274 roku. Oprócz tego, że […]

  continue reading →