Historia chrześcijaństwa

Początek chrześcijaństwa to pierwsza połowa rozpoczynającego naszą erę wieku, co miejsce ma na terenie jednej z rzymskich prowincji, a mianowicie Judei pomiędzy wyznawcami judaizmu. Efektem zmiany ich praktyk religijnych jest działalność Jezusa z Nazaretu. W okresie silnych napięć na linii politycznej oraz społecznej na terenie Palestyny pojawiały się szeregi charyzmatycznych nauczycieli oraz proroków, którzy bardzo często uznawani byli za oczekiwanych mesjaszów. Jezus również występował w roli wędrownego kaznodziei i podobnie jak pozostali skupiał wokół siebie uczniów oraz wyznawców, wyróżnił spośród nich dwunastu i nazwał ich apostołami. Według chrześcijańskich źródeł miał on znać Jana chrzciciela. Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną w wieku około trzydziestu lata. Przez trzy lata głosi nauki podróżując pomiędzy Galileą oraz Judeą i zyskując sobie pomiędzy ludźmi sławę uzdrowiciela oraz mędrca. Zostaje jednak skazany na śmierć z rąk rzymskiego urzędnika Piłata i umiera w Jerozolimie na początku kwietnia roku 33, czy też 30 naszej ery. W momencie tym uczniowie zrozumieli, że Jezus nie był mesjaszem w żydowskim ujęciu lecz część z nich pod wpływem opisanego w nowym testamencie doświadczenia kontaktu ze zmartwychwstałym Jezusem zrozumiało, że chodziło o wyzwolenie spod władzy grzechu oraz śmierci. Na początku chrześcijaństwo było jednak potępiane, a jego pierwsi wyznawcy ginęli licznie za swoją wiarę, trzeci i czwarty wiek to jednak już okres kiedy wprowadzane były liczne ulgi dla chrześcijan, aż w końcu religia ta stała się główną w podupadającym cesarstwie zachodnio-rzymskim.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrześcijaństwo

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *