Historia chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo jako system wyznaniowy zaczyna rozwijać się jeszcze w pierwszej części pierwszego wieku naszej ery w Judei, wśród ludzi, którzy wcześniej byli wyznawcami judaizmu jednak w wyniku działalności Jezusa Chrystusa zaczynają zanim podążać i wyznawać wiarę w to, że jest on mesjaszem. Jezus wybiera sobie dwunastu najwierniejszych uczniów, których czyni apostołami, po jego śmierci to właśnie oni mają dalej prowadzić kościół jego ludzi do zbawienia i nakierowywać kolejne i powstające cały czas wspólnoty. Jezus swoje praktyki kaznodziejce rozpoczyna na terenach Galilei oraz Judei w okolicach trzydziestego roku życia co czyni przez okres trzech lat. W czasie tym zasłynął jako charyzmatyczny i doskonały mówca oraz uzdrowiciel czyniący cuda. W okresie tym na terenach Judei występowało wielu podobnych kaznodziejów i mówców, którzy posiadali swoich uczniów twierdzących, że to właśnie ich nauczyciele są mesjaszami. W ujęciu żydowskim mesjasz miał być jednak osobą, która wyzwoli naród żydowski z niewoli, natomiast uczniowie Jezusa po jego śmierci i zmartwychwstaniu zrozumieli prawdziwą treść tychże słów – Jezus był mesjaszem mającym wyzwolić lud żydowski i wszystkich innych ludzi jednak spod władzy grzechu i śmierci.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Historia

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *