Jezus Chrystus

Jezus Chrystus, bardzo często zwany także Jezusem z Nazaretu jest jedną z głównych i centralnych postaci dla całego chrześcijaństwa, według większości dzisiejszych odłamów tejże największej światowej religii jest założycielem chrystianizmu, występujący na ziemi jako Syn Boga oraz Zbawiciel rodzaju ludzkiego. Dla większości wyznań oraz kościołów chrześcijańskich zaliczany jest on do trójcy świętej, występuje jako wcielenie Boga – w islamie natomiast uznawali będą go za proroka. Do głównych źródeł informacji związanych z Jezusem Chrystusem zaliczyć będziemy mogli ewangelie, z których cztery zostały uznane za kanoniczne przez kościół i właśnie te włączone zostały do nowego testamentu, przy jednoczesnym ustaleniu źródeł całej doktryny, pozostałe natomiast uznane zostały za apokryfy, to właśnie w tychże ostatnich badacze znajdują ciekawe informacje dotyczące środowisk w jakich dzieła takowe powstawały, czy też o niepotwierdzonych faktach z życia Jezusa. Oprócz tego znaleźć będziemy mogli kilka źródeł niechrześcijańskich, które także traktują o Jezusie, jednak trudno będzie znaleźć w nich więcej informacji z jego życia. Według zapisów w kolejnych ewangeliach Jezus miał nauczać w rzymskiej Palestynie, został skazany na śmierć poprzez ukrzyżowanie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Jezus Chrystus

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *