Nauczanie

Cztery ewangelie nowego testamentu będą wiązały początek publicznej działalności Jezusa z osobą Jana chrzciciela, a według ewangelii Łukasza, miał on być krewnym Jezusa , który dokonywał akty chrztu u brzegów rzeki jordan, czyli zanurzenia w wodzie w celu obmycia grzechów. Jezus poprosił także Jana o chrzest, w momencie kiedy czynił to stwierdził publicznie, że jest on oczekiwanym wśród Żydów mesjaszem i jednocześnie synem Boga. W czasie tym zstąpić miał duch święty w osobie gołębicy. Po uwięzieniu Jana Jezus rozpoczyna swoje nauczanie oraz działalność na szerszą publiczną skalę. Wśród opisywanych w ewangeliach cudów będzie między innymi wskrzeszenie umarłych córek przełożonego jednej z synagog, syna jednej z wdów i łazarza, który opisywany jest jako przyjaciel Jezusa. Oprócz tego Jezus uzdrawiać miał niewidomych, głuchych, sparaliżowanych, trędowatych i cierpiących na wiele różnego rodzaju innych chorób. Opisywane są także momenty wypędzania demonów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Jezus Chrystus

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *