Ewangelia

Ewangelia obecnie jest określeniem, które stosowane będzie w kilku różnych znaczeniach, między innymi jako określenie jednego z gatunków literackich chrześcijańskich pism, które opisywały życie Jezusa. Oprócz tego ewangelię rozumieć będziemy mogli jak dzielenie się wiarą za pośrednictwem autorów, którzy natchnieni byli Duchem świętym. Ewangelie kanoniczne, które obecnie wchodzić będą w skład Nowego testamentu zredagowane zostały w drugiej połowie wieku pierwszego. Współczesne kościoły chrześcijańskie za natchnione uznają ewangelie, które spisane zostały przez czterech autorów, a mianowicie Mateusza, Marka, Łukasza oraz Jana. Skład ten ukształtował się po raz pierwszy w pierwszej części wieku drugiego. Istniało będzie jednak wiele teorii dotyczących powstawania kolejnych i poszczególnych ewangelii oraz zależności, które pomiędzy nimi występują. Powszechnie uznaje się, że ewangelie Łukasza, Marka oraz Mateusza są ze sobą bliżej związane niż z ewangelią Jana, często używały będą podobnych sformułowań oraz mówiły o podobnych wydarzenia. Wnioskuje się zatem, że ewangeliści korzystać mogli ze wspólnego źródła albo autorzy późniejszych synoptycznych ewangelii wykorzystywali wcześniejsze z nich. Według hipotez zakłada się, że najwcześniej powstała ewangelia Marka, pozostali ewangeliści korzystania z niej oraz z innych wspólnych źródeł. Najpoważniejszym problemem jednak w tym przypadku jest fakt, że ewangelia-źródło musiała zaginąć bardzo wcześnie jeśli w ogóle istniała.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nowy Testament

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *