Problem autorstwa

Łukasz Ewangelista jest także domniemanym autorem innej z ksiąg Nowego Testamentu, a mianowicie dziejów apostolskich. Obie z tych ksiąg dedykowane są tej samej osobie, łczyło je będzie podobieństwo jeśli chodzi o poglądy teologiczne oraz styl. W tej kwestii panuje powszechna zgoda uczonych kościoła. Tradycja chrześcijańska, która sięga pierwszej połowy drugiego wieku przypisuje autorstwo tychże ksiąg towarzyszowi misyjnemu świętego Pawła, czyli właśnie Łukaszowi. Paweł wymieniać będzie Łukasza Ewangelistę w liście do zboru w Kolossach jako ukochanego lekarza. Pierwsza wzmianka o autorze ewangelii znajduje się w tekście religijnym z drugiego wieku. Mimo wszystko jednak wielu uczonych argumentuje, że przypisywanie Trzeciej Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich jednemu autorowi jest błędem, gdyż widoczne są różnice poglądowe, występują nieścisłości oraz sprzeczności pomiędzy samymi listami świętego Pawła, a dziejami apostolskimi oraz możliwość interpretowania na wiele różnych sposobów prowadzenia przez autora obserwacji.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nowy Testament

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *