Protestantyzm

Kolejny rozłam w kościele będzie związany bezpośrednio z okresem reformacji, która przypadała na wiek szesnasty, w momencie tym wykształciło się wiele nowych kościołów, także w okresie późniejszym, który jednak czerpały cały czas z dorobku reformatorskiego w kościele. Do głównej cechy wyznań protestanckich zaliczyć będziemy mogli fakt uznania Jezusa Chrystusa za jedynego z pośredników pomiędzy Bogiem oraz ludźmi, gdzie odrzucona zostaje przyjmowana przez katolicyzm równorzędna z pismem świętym podstawa wiary, przyjęcie że podstawą jest Łąska, przyjmowana przez wiarę, a nie przez dobre uczynki albo praktyki religijne. Oprócz tego protestantyzm odrzuca wszelakiego rodzaju odpusty, doktrynę czyśćca, kult Maryi i świętych, a oprócz tego także celibat księży i zwierzchnictwo papieża.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Odłamy

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *