Uzasadnienie

Podstawowe źródła skłaniające do nauki związanej z trójcą świętą to słowa Jezusa, gdzie on sam mówi o sobie jako o Synu Bożym pozostającym w jedności z Ojcem, a oprócz tego obiecuje apostołom zesłanie ducha świętego. Jego ostatnim poleceniem danym uczniom był nakaz rozejścia się na cały świat i nauczania poszczególnych narodów przy jednoczesnym udzielaniu im chrztu. Nauka o trójcy jest zatem ujęciem dogmatycznym objawienia dokonanego przez Jezusa w nowym testamencie, wypracowanym w ciągu kolejnych wieków w ramach chrześcijańskiej teologii. Bóg w trójcy uznawany będzie za tajemnicę bytu, którą ludzki umysł nie jest w stanie pojąć ani zbadać, jednak niektórzy teolodzy cały czas próbują odnaleźć uzasadnienie tejże zależności. Niektórzy dowodzili, że dla Boga jako nieskończenie doskonałego nie będzie konieczne istnienie bytów innych, poza nim samym, ale jednocześnie z powodu swojej miłości w nieskończenie doskonałym stopniu, to nie może przez nią przemawiać egoizm. Wynika z tego, że Bóg istnieje przynajmniej w dwóch osobach, a każda z osób może dokonać nieskończenie doskonałego obdarowania z miłości względem drugiej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Trójca Święta

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *