Chrześcijaństwo

Inną nazwą jest chrystianizm. Jest to religia typowo monoteistyczna niezależnie od jego odmian. Głosi się tutaj przede wszystkim mesjanizm i synostwo Boże Jezusa Chrystusa, jego męczeńską śmierć oraz zmartwychwstanie. Najważniejszą i świętą księgą chrześcijan jest Biblia określana jest jako „Pismo Święte”. Jest to praktycznie największa religia na świecie. wierzących szacuje się na około ponad dwa miliardy ludzi na całym świecie, zliczając do tego wszystkie odłamy chrześcijaństwa. Symbolem chrześcijaństwa jest krzyż, pierwotnie ryba. Wśród licznych odłamów chrześcijaństwa należy wymienić między innymi: katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, w którym to z kolei wyróżnia się przede wszystkim luteranizm, kalwinizm, prezbiterianizm, metodyzm, baptyzm, adwentyzm, kościoły zielonoświątkowe, anglikanizm, wyznania episkopalne, zbory waldensów, husytów, unitarianizm i wiele innych. Różnią się one głównie szczegółami odnoszącymi się do Biblii, samego obrządku, prowadzenia mszy, obchodzenia określonych świąt itp.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrześcijaństwo

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *