Protestantyzm

Jedna z najważniejszych gałęzi chrześcijaństwa. Pojawił się podczas wystąpień Marcina Lutra w szesnastym wieku. Główne założenia protestantyzmu wyłożone są w tak zwanych pięciu zasadach wiary protestanckiej, a mianowicie: sola scriptura, czyli liczy się tylko Pismo Święte, soluc Chrystus, tylko Jezus Chrystus, sola gratia et sola FIDE, czyli tylko łaska Boża ma być podstawą dla usprawiedliwienia grzesznika na wiarę i niezależnie od jego uczynków, a także solo Deo gloria, czyli że tylko Bóg jest godzien czci przez stworzenie. Współcześnie wyróżnia się kilka odmian protestantyzmu, a mianowicie: ewangelicyzm, czyli luteranie i kalwini, ewangelikanizm, czyli baptyści i zielonoświątkowcy i inni.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrześcijaństwo

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *