Restoracjonizm

Jest to jeden z chrześcijańskich nurtów religijnych. Powstał podczas tak zwanego drugiego wielkiego przebudzenia. Dzieli się go na restoracjonizm właściwy oraz tak zwane restoracjonistyczne wyznania protestanckie, czyli swoiste wyznania, które utożsamiają się w protestantyzmem, jak i ruchem restracjonistycznym. Przede wszystkim po raz pierwszy ruch restracjonizmu pojawił się na początku dwudziestego wieku w Stanach Zjednoczonych jako odłam protestantyzmu, głównie kalwinizmu. Głoszą oni powrót do korzeni chrześcijaństwa, ale łącznie z oddzieleniem się od swojego zboru. Główną bazą ich wiary są: odrzucenie całej tradycji, liturgii, świąt oraz dogmatów, millenaryzm, oparcie się tylko na Biblii, kondycjonalizm, chrzest dla osób dorosłych, a nie dla dzieci, anihilacjonizm. Wśród nich znaleźć można takie grupy, jak: mormoni, adwentyści, świadkowie Jehowy, badacze Pisma Świętego, Społeczność Chrystusa oraz Chrystadelfianie i wiele innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrześcijaństwo

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *