Judaizm

Jest to religia narodowa żydów ukształtowana w drugim tysiącleciu przed naszą erą. Jest pierwszą religią Abrahama. Jej wyznawcy mieszkają na całym świecie, ale najwięcej jest ich w USA. Jest to wiara w jednego Boga, który jest nie tylko stwórcą świata, ale też i nadzorcą lub opiekunem. Jak podane jest Bóg zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze. Z judaizmu wywodzi się chrześcijaństwo. Izraelczycy przechowują tradycję Abrahama, jak i potomków jego. Jak podają źródła hebrajczycy byli bardzo związani z Egiptem i prawdopodobnie z kultem Atona i ulegli wpływom monoteistycznej doktryny Echnatona lub odwrotnie. Judaizm ma swoje świątynie i swoich rabinów. Najważniejszą księga dla żydów jest Talmud, ale część żydów odrzuciła go dając początek religii karaitów. Judaizm ma też współczesne odłamy i należą do nich chasyci, haredim, aszkenazyjska, sefardyjska. W judaizmie wszystko podporządkowane jest prawom tory i religii. Nadal dokonuje się obrzezania i zakazane jest małżeństwo z gojem, czyli nie żydem. Nie uznają Nowego Testamentu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Religie

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *