Samarytanizm

Niektórzy zaliczają ich do pierwszej Mojżeszowej Religi i grupy etnicznej. Są potomkami mieszkańców starożytnej Samarii oraz imigrantów z Mezopotamii. Obecnie żyją w Izraelu i liczą około siedemset osób. Są silnie związani ze swoimi wierzeniami i z osobą Wielkiego Kapłana. Jak niektórzy uważają powstali w czasach Aleksandra Macedońskiego. Ich nazwa oznacza wiernych lub czcicieli, a oni sami są potomkami dziesięciu plemion Izraela pokolenia Efraima. Maja własne prawo religijne surowsze niż żydowscy ortodoksi. Oparte w całości na Torze i jest najbardziej dyskryminujące kobiety. Świętym miejsce dla nich jest góra Tura berikha lub Tura Taba. Dzielą też historię ludzkości na dwa okresy, czyli rhuta i Danuta.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Judaizm

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *