Katolicyzm

W przypadku kościoła katolickiego bierzmowanie będzie spełniała kilka podstawowych ról oraz wiązało będzie się z nim kilka obowiązków. Przede wszystkim jest wyznaniem wiary, świadomym i dokonywanym w wieku dorosłym (czy też zbliżonym). W okresie tym osoba także odnawia jakoby swój chrzest poprzez ponowne wypowiedzenie przyrzeczeń chrzcielnych. Pod tym względem bierzmowanie odpowiadało będzie charakterystycznej dla protestantów konfirmacji oraz bar micwie u Żydów – jest znakiem przejścia do dojrzałości religijnej. Bardzo często sakrament ten określany jest mianem sakramentu umocnienia w wierze, albo dopełnienia. W Polsce do bierzmowania obecnie przystępuje młodzież gimnazjalna w wieku trzynastu lat (ostatnia klasa gimnazjum). Przez rok, czy też niepełny trwają przygotowania formacyjne do przyjęcia tego właśnie sakramentu, obecność na nich jest jedną z podstaw do jego udzielenia. W katolicyzmie jego udzielanie zarezerwowane zostało dla biskupów i to oni występują tutaj w roli szafarzy bierzmowania. Nadzwyczajnym szafarzem natomiast może być każdy inny kapłan, który otrzymał specjalnie upoważnienie od biskupa. W razie zagrożenia życia natomiast bierzmowanie otrzymać można bez wcześniejszej zgody wyższych organów, szczerą chęć musi wyrazić jednak sam bierzmowany. W czasie normalnego bierzmowania każda osoba posiada wraz z sobą świadka, która jest odpowiedzialny za pilnowanie dotrzymywania obietnic przez bierzmowanego i jest także towarzyszem w umacnianiu wiary. W czasie samego udzielania sakramentu trzyma on prawą dłoń na prawym ramieniu osoby bierzmowanej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bierzmowanie

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *