Konfirmacja

W przypadku kościoła katolickiego mamy do czynienia z sakramentem bierzmowania, w kościołach protestanckich jego odpowiednikiem będzie natomiast konfirmacja. Nie jest ona traktowana jako sakrament, ale jako forma świadomego oraz jednocześnie publicznego wyznania wiary, które ma na celu potwierdzenie przymierza zawartego z Bogiem w momencie chrztu. W kościele ewangelickim do konfirmacji przystępują młodzi ludzie w wieku czternastu lat, wcześniej odbywając przygotowanie w okresie siedmioletniej nauki. Obrzęd odbywa się w czasie nabożeństwa i przy obecności całego zboru (wspólnoty lokalnej). Uczestniczy konfirmacji potwierdzają przymierze chrztu, wyznają swoją wiarę, a następnie przysięgają wierność zarówno Bogu jak i kościołowi ewangelickiemu. Następnym elementem jest nałożenie przez kapłana rąk na każdego, który poddaję się temu obrzędowi i modlitwa o zstąpienie Ducha świętego. W innych odłamach albo nie ma miejsca żadna z form bierzmowania albo nie jest na tyle rozpowszechniona i popularna. Pamiętać należy jednocześnie, że stawianie znaku równości pomiędzy protestancką konfirmacją, a katolickim bierzmowaniem jest błędem, są to tak naprawdę bowiem dwie różne formy okazania swej wiary, chociaż obie mają na celu wyróżnienie danych osób jako pełnoprawnych członków kościoła. Konfirmacja protestancka to jednak tradycja kościelna, bierzmowanie katolickie jest natomiast pełnoprawnym i uświęconym przez Boga sakramentem.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bierzmowanie

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *