Prawosławie

Chrześcijanie w obrządku prawosławnym otrzymywali będą bierzmowanie w momencie przyjmowania chrztu oraz pierwszej komunii jako małe dzieci. Sakrament ten także stosowany jest jako formę przyjęcia neofitów, który zmieniają wyznanie z rzymskokatolickiego, ma to miejsce jednak tylko w niektórych wspólnotach. Sakrament dokonywany jest przez kapłana, ale krzyżmo musi być wcześniej poświęcone przez samego biskupa. W czasie bierzmowania namaszczane jest czoło, dłonie, pierś oraz stopy osoby bierzmowanej przy jednoczesnej sentencji wypowiadanej przez kapłana: „pieczęć daru Ducha świętego”.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bierzmowanie

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *