Chrzest

Chrzest jest praktykowany w wielu religiach, tenże artykuł ma jednak dotyczyć jego wymiaru związanego z chrześcijaństwem oraz sakramentami świętymi, gdzie występuje w postaci rytualnego polania, czy też zanurzenia w wodzie, które ma oznaczać odnowę duchową oraz zdjęcie z człowieka grzechu pierworodnego, czyli grzechu, który pozostawili na nim pierwsi ludzie po ich wygnaniu z raju. O chrzcie czytać możemy już w Starym testamencie, a przynajmniej znajdują się tam obrzędy analogiczne do tych, o których mowa w nowej części testamentu. Według nowego testamentu chrzest ustanowiony miał zostać przez samego Jezusa jeszcze przed jego wniebowstąpieniem kiedy mówił do apostołów, że mają iść na cały świat i udzielać chrztu w imieniu trójcy świętej. W części kościołów chrześcijańskich chrzest wykonywany jest wyłącznie na tych osobach, które osiągają wiek świadomy (może on być różny i tak też jest). W kościele katolickim natomiast chrzest udzielany jest zaraz przy narodzinach i decyzję tą podejmują rodzice dziecka, ono samo z kwestii swojego wieku nie może decydować o tym, czy chce przynależeć do tegoż wyznania i stać się członkiem Kościoła. Oprócz tego w różnych wyznaniach inaczej będzie podchodziło się do części rytualnej i obrzędowej chrztu, zmieniona zostanie jego otoczka, na przykład anabaptyści chrzczą poprzez całe zanurzenie osoby w wodzie, w innych kościołach chrześcijańskich natomiast jest to symboliczne skropienie głowy wodą święconą przy chrzcielnicy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Sakramenty

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *