Biblia

W Starym Testamencie na określenie chrztu używane jest greckiego słowo, które w tłumaczeniu dokładnym oznacza zanurzenie. Już na kartach właśnie tejże księgi znaleźć będziemy mogli obrzędy, które są bardzo podobne do chrztu opisywanego w Nowym testamencie. Ewangelie drugiej części Biblii zawierają w sobie natomiast opis chrztu Pana Jezusa, którego dokonał Jan Chrzciciel. Oprócz tego w tejże części Biblii znaleźć będziemy mogli informacje o chrzcie kilku tysięcy osób w Jerozolimie, mężczyzn i kobiet pochodzących z Samarii, apostoła Pawła, Koryntian i wielu, wielu innych. Według kart świętej księgi chrześcijaństwa chrzest ustanowiony został przez Jezusa jeszcze przed wstąpieniem do nieba. Miał to uczynić w obliczu apostołów nakazując im nauczanie kolejnych narodów i ich chrzczenie w imieniu trójcy świętej. Część odłamów kościoła chrześcijańskiego dokonuje obecnie tylko chrztu tych osób, które osiągnęły już wiek pełnej świadomości. Określany jest on jednak różnie, w niektórych przypadkach jest to wiek dziesięciu lat, w innych kościołach osiemnastu. Natomiast w kościołach ewangelicznych i niektórych protestanckich konieczne jest doświadczenie przez osobą chętną przyjęcia chrztu tak zwanego osobistego nawrócenia. W kościele katolickim natomiast chrzest udzielany jest noworodkom, praktycznie zaraz po ich narodzeniu, czy też kilka tygodni po nim. W tym przypadku o chrzcie dziecka decydują rodzice, a ono samo oficjalną możliwość zmiany wyznania ma dopiero po ukończeniu szesnastego roku życia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrzest

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *