Chrzest katolicki

Chrzest w kościele katolickim jest jednocześnie sakramentem inicjacyjnym we wspólnocie Kościoła, przede wszystkim jednak traktowany jest jako moment ponownych narodzin, symbol miłości boskiej oraz ostateczne zmycie z istoty ludzkiej grzechu pierworodnego. Przyjęcie chrztu sprawia, że człowiek staje się chrześcijaninem i otwiera mu drogę do kolejnego sakramentu, jakim jest spowiedź święta oraz jednocześnie eucharystia. Obrzęd udzielany jest przez księdza i polega na polaniu głowy wodą święconą i wypowiedzenie sentencji: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha świętego (formuła ta to jeden z niezbędnych warunków chrztu). W przypadku zagrożenia życia dziecka uczynić może to praktycznie każda osoba, nawet osoba niewierząca (musi tego jednak chcieć) przy posiadaniu jakiegokolwiek płynu. Jak wspomniano jednak wcześniej standardowo dokonuje tego ksiądz w czasie niedzielnej mszy. Cały obrzęd obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy chrzczonego (zwanego katechumenem) krzyżem świętym oraz włożenie białej szaty, która ma oznaczać czystość oraz wręczenie chrzestnemu świecy chrzcielnej. Oprócz tego według tradycji obrzęd chrztu wiąże się bezpośrednio z nadaniem imienia osobie, która temu sakramentowi podlega. Przed chrztem rodzice muszą się zadeklarować, że będą wychowywać swoje dziecko w wierze katolickiej (obowiązek ten dotyka także rodziców chrzestnych, w szczególności kiedy rodzice nie posiadają takiej możliwości, czy też umarli).

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrzest

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *