Chrzest

Praktyka chrztu ma swój wydźwięk w naprawdę wielu religiach w formie rytualnego polania, czy też pełnego zanurzenia w wodzie, gdzie główną jego symboliką ma być duchowa odnowa, czy też całkowita przemiana osoby, która takowemu chrztu jest poddawana. W kościele chrześcijańskim chrzest przyjmuje postać najważniejszego z sakramentów, który ustanowiony zostaje przez samego Jezusa Chrystusa. Wzmianki na jego temat oraz obrzędy bardzo zbliżone występują już na kartach Starego Testamentu. Człowiek chrzczony wodą, jest jednocześni chrzczony Duchem świętym, dzięki temu wstępuje do wspólnoty Kościoła oraz zdjęty jest z niego grzech pierworodny, grzech, którego dopuścili się pierwsi ludzie i który piętnem spoczywa na całej ludzkości. Chrzest zwany jest wielkim sakramentem, jest tak dlatego, gdyż obok komunii świętej stanowi jeden z głównych filarów całej wiary oraz jej sens. Jeśli chodzi o jego dokładniejszą symbolikę, obrzędowość oraz przebieg jest ona uzależniona od odłamu chrześcijaństwa, w którym się dokonuje, w każdym jednak traktowany jest jako sakrament.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrzest

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *