Komunia święta

Komunia święta jest jednym z sakramentów w kościele chrześcijańskim, który uznany jest praktycznie w każdym z kolejnych odłamów. Inaczej określany jest mianem eucharystii (słowo pochodzi z języka greckiego i tłumaczone jest jako dziękczynienie). Oprócz tego komunię bardzo często nazywa się sakramentem ołtarza, czy też wieczerzą pańską. Wywodzi się ona od dziękczynienia złożonego samemu Boga przez jego syna Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. W momencie tym Jezus ustanawia właśnie sakrament komunii świętej i sakrament kapłaństwa. Eucharystia staje się jednym z najważniejszych sakramentów i razem ze chrztem jest tak zwanym sakramentem większym, o który opiera się tak naprawdę całe chrześcijaństwo. Komunię świętą przyjmować możemy praktycznie codziennie, nie jest to więc sakrament jednorazowy tak jak na przykład w przypadku chrztu, czy też bierzmowania. W niektórych kościołach komunia święta przyjmowana jest pod dwiema postaciami, zarówno krwi i ciała Jezusa, w kościele katolickim wierni otrzymują ją natomiast tylko i wyłącznie pod postacią ciała, które symbolizowana jest przez opłatek.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Komunia

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *