Kościół katolicki

Według prawd przyjętych przez kościół katolicki, Eucharystia celebrowana jest przez całą trupę wiernych, a mianowicie przez zgromadzony lud boży. Przy celebracji przewodniczyć może tylko i wyłącznie jeden kapłan. Jego rola w całym zgromadzeniu jest wyjątkowa, szczególnie w porównaniu do roli sprawowanej przez wiernych. Dzięki sakramentowi święceń kapłan ma możliwość przebywania w sakramentalnym zjednoczeniu z samym Chrystusem. Na mocy tego zjednoczenia sam Chrystus staje się tym, który dokonuje liturgii, a szczególności momentu ofiary. Oprócz tego Kościół poucza, że msza jako celebracja całej komunii świętej ma jednocześnie przypominać o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oraz jednocześnie dawać niejako ich sakramentalne uobecnienie. Co do pozostałych elementów sakramentu komunii świętej w kościele katolickim przyjmowana jest ona pod jedną postacią przez wiernych, a mianowicie w postaci chleba (ciała), w formie okrągłego opłatka. Możliwość przyjmowania jej pod dwiema postaciami ma ksiądz, w specyficznych momentach służba ołtarza, a niekiedy także wierni, normalnie jednak musieliby oni przejść przez cały proces formacyjny. Różne są także sposoby przystępowania do komunii świętej. W najbardziej tradycyjnych kościołach katolickich czynione jest to na klęcząco, gdzie kapłan wkłada opłatek bezpośrednio wiernym do ust, przy wypowiedzeniu formułki: Oto ciało Chrystusa. W coraz większej ilości kościołów eucharystię przyjmuje się na stojąco i składana jest ona na ręce wiernego, który sam umieszcza ją w swoich ustach.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Komunia

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *