Istota małżeństwa

Zagłębiając się w teologię katolicką zauważymy, że jako główny cel małżeństwa podawana jest wzajemna pomoc dwójki osób i wychowywanie dzieci. Celem drugorzędnym jest natomiast zaspokajanie pożądliwości, o której tak naprawdę nie mówi sięga wiele. We współczesnym nauczaniu kościoła cele drugorzędne zostały jednak niejako potraktowane lepiej, nadano im większej wartości – nie zmienia to faktu, że kościół dalej stoi w mocnej opozycji co do stosowania środków antykoncepcyjnych i popiera naturalne planowanie rodziny. Uznaje jednocześnie, że ta druga metoda może być skutecznie wykorzystywana przy powstrzymywaniu prokreacji, antykoncepcja natomiast tylko ją upośledza. Oprócz tego katolicyzm przeciwny jest udzielaniu rozwodów, dopuszczalnym stanem rzeczy jest separacja. Rozstanie się dwóch ludzi może mieć miejsce przy bardzo silnych powodach, w momencie tym jednak sakrament uznawany jest za nieważny, a nie przerywany, gdyż takowa możliwość nie istnieje. Według praktyk, tradycji i wierzeń jedynie związek pomiędzy mężczyzną oraz kobieta, który jednocześnie zawarty zostaje na okres całego życia, nazwany może być małżeństwem. Wszystkie inne formy związku dwóch, czy też większej ilości osób do małżeństwa nie mogą być nawet porównane. Kościół twierdzi, że rozumienie małżeństwa w takiej, a nie innej formie leży bezpośrednio u podstawy rodziny. Katolicy wierzą, iż przysięga małżeńska wypowiadana jest przez nich wobec samego Boga i kościoła, a udzielającym sakramentu nie jest kapłan, ale także Pan Bóg.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Małżeństwo

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *