Małżeństwo sakramentalne

Małżeństwo w swojej formie posiada oprócz świeckiego także religijny odpowiednik. W chrześcijaństwie, a w szczególności w katolicyzmie, prawosławiu i anglikańskim odłamie protestantyzmu będzie posiadać charakter sakramentalny. W przypadku kościołów protestanckich natomiast małżeństwo nie jest traktowane jako sakrament, zwraca się jednak dużą uwagę i jednocześnie podkreśla jego świętość. W Katechizmie Kościoła Katolickiego znaleźć możemy informację, że małżeństwo to swojego rodzaju przymierze pomiędzy mężczyzną i kobietą tworzącymi wspólnotę na okres całego życia. Wspólnota ta u swych podstaw ma na celu wspólne dobro małżonków oraz umożliwienie przyjścia na świat potomstwa, a następnie jego wychowania. Małżeństwo w przypadku chrześcijan jest więc czymś w rodzaju pojednania dwojga osób, które tworzą związek nierozerwalny i dozgonny. W przypadku prawosławia natomiast związek małżeński zostaje przypieczętowany na wieczność i trwa także w momencie śmierci jednego z małżonków. Jest tak przede wszystkim dlatego, że w obu wyznaniach występują różnice w definiowaniu sakramentu. Jak wiadomo natomiast w kościele katolickim w momencie śmierci małżeństwo zostaje przerwane i osoba ma możliwość ponownego ożenku, czy też zamążpójścia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Małżeństwo

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *