Nieważność sakramentu

Praktyka i wiara kościoła katolickiego uznaje iż ważny związek chrześcijan to tylko i wyłącznie taki, który został potwierdzony przez sakrament. Według nauk katolicyzmu małżeństwo nie może być rozerwalne, oznacza to, że rozwiązuje je dopiero zgon jednego z małżonków. Spornym cały czas jest jednak w prawie kanonicznym moment, od którego małżeństwo można uznać za nierozerwalne. Ostatecznie, a co najmniej od wieku osiemnastego, zwykło się przyjmować iż momentem tym jest podjęcie tak zwanego aktu małżeńskiego, a mówiąc dokładniej pożycia i praktykowania kontaktu seksualnego. W momencie jeśli nie spełniono wszystkich warunków koniecznych przy ważności sakramentu małżeństwa, w obliczu sądu biskupiego można stwierdzić jego nieważność. Przyczyny takowej nieważności podzielić można na trzy oddzielne grupy, a mianowicie przeszkody, czyli okoliczności, które ważność z pewnością wykluczając, wady zgody małżeńskiej (wszystkie z tych sytuacji kiedy wola zawarcia związku zostaje ograniczona jednemu z małżonków) i braki w formie zawierania związku. Warto jednak w miejscu tym dodać, że stwierdzenie nieważności małżeństwa jest bardzo trudne i powody muszą być żelazne, aby uzyskać zgodę na takowe rozwiązanie. W większości przypadków decyzja ostateczna należy także do stolicy apostolskiej, sytuacje te są bowiem rzadkie i specyficzne. Powody takie jak rozpad pożycia małżeńskiego, czy też nawet znęcanie się jednego z małżonków nad drugim mogą być nieprzekonywującymi dla sądu biskupiego, który staje się tutaj nieugięty.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Małżeństwo

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *