Przeszkody sakramentalne

Prawo kanoniczne oraz kościelne wymienia obecnie dwanaście największych przeszkód, które uniemożliwiają zawarcie związku sakramentalnego. Przede wszystkim jest to zbyt niski wiek, impotencja, ciągłe związanie z powodu wcześniejszego małżeństwa, różnica wyznaniowa oraz religijna, czy też przyjęcie przez mężczyznę święceń kapłańskich. Przeszkodą jest także ubezwłasnowolnienie jednej ze stron małżeństwa oraz wpłynięcie na jej decyzję i ograniczenie wolnej woli – jak wiadomo bowiem zgoda na przyjęcie tego sakramentu powinna być dobrowolną i zatwierdzoną przez każdą ze stron. Miejsca nie może mieć także pokrewieństwo, ani powinowactwo dwóch osób.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Małżeństwo

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *