Pokuta

Pokuta, czy też dokładniej sakrament pokuty i pojednania to kolejny z sakramentów, który wyróżnić można w kościele katolickim, anglikańskim oraz prawosławnym. W przypadku kościoła katolickiego ma on na celu wymazanie grzechów osoby wiernej przez duchownego. W przypadku kościołów protestanckich natomiast spowiedź przed obliczem księdza jest odrzucana i ludzie spowiadają się ze swoich grzechów podczas spowiedzi powszechnej, bezpośrednio przed obliczem Boga. Z sakramentem tym związana jest cała otoczka liturgiczna oraz ustalenia prawa kościelnego. Katechizm podaje warunki, które trzeba spełnić przed przyjęciem tego sakramentu tak aby był on ważny i spełniony w pełnym calu. Pierwszy z tych punktów to konieczność wykonania rachunku sumienia, następnie żałowania swoich win, przyjęcia postanowienia poprawy, odbycia szczerej spowiedzi i następnie pokuty, czyli oddania zadośćuczynienia Bogu. Obecnie spowiedź jest jednym z nielicznych sakramentów, który przyjmowany jest przy tak dużej częstotliwości (podobnie z resztą jak eucharystia). W historii kościoła było jednak inaczej, wcześniej do sakramentu pokuty przystępowano tylko raz, przeważnie w połowie życia, czy też w momencie zagrożenia śmiercią. Z czasem kościół jednak zaczął propagować częstsze przystępowanie do spowiedzi i komunii, między innymi poprzez tradycję pierwszych piątków miesiąca. Wracając jeszcze na chwilę do spraw formalnych związanych z sakramentem pokuty, spowiednika podczas spowiedzi usznej obowiązuje tajemnica spowiedzi. Nie ma więc on prawa rozmawiania o grzechach osób spowiadanych z innymi osobami.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Sakramenty

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *