Historia

W przypadku kościoła w czasach wczesnego średniowiecza kwestie związane z pokutą oraz praktykami pokutnymi nie była uregulowana w żaden sposób. Z czasem coraz powszechniejszy stawał się zwyczaj przystępowania do tego sakramentu raz w życiu, przeważnie przed śmiercią. Z obszarów wysp brytyjskich pochodzi natomiast praktyka pokuty wielokrotnej. Rozwój prywatnej spowiedzi, która stała się równoprawną ze spowiedzią powszechną przypada na okres trzynastego wieku i moment kiedy miejsce miał Sobór Laterański IV. W czasie tym wprowadzone zostały też obowiązujące do dzisiaj przepisy, które nakazują przystępować do spowiedzi przynajmniej raz w przeciągu roku w okresie wielkanocnym oraz wprowadzają tajemnicę spowiedzi ci. Konfesjonały, które są dzisiaj tak powszechne wprowadzono jednak dopiero w wieku szesnastym.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pokuta

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *