Warunki spowiedzi

W prawie kościelnym oraz katechizmie kościoła katolickiego znaleźć będziemy mogli wiele informacji dotyczących poszczególnych sakramentów, tak samo będzie też z sakramentem pokuty. Znajduje się wokół niego cała dodatkowa otoczka, odpowiednie przygotowanie do jego przystąpienia oraz także obrządek po jego przyjęciu. Zatrzymując się jednak na przygotowaniu do sakramentu spowiedzi mówimy o tak zwanych warunkach dobrej pokuty, czy też spowiedzi. Pierwszym z nich jest rachunek sumienie, w tym momencie osoba wierna stara przypomnieć sobie wszystkie swoje złe uczynki, które popełniła od ostatniej spowiedzi. Wszystkie z tych, które przyszły na myśl muszą być wypowiedziane w czasie spowiedzi. Kolejny punkt to żałowanie za grzechy, które zostały popełnione, co także powinno być szczere i wypływać z indywidualnej chęci poprawy. Postanowienie poprawy to także kolejny punkt, który wierny musi spełnić przed przystąpieniem do sakramentu pokuty. Kolejnym punktem jest szczerza i dokładna spowiedź, gdzie kapłanowi nie tylko przekazujemy swoje grzechy, ale możemy także zadawać pytania i dzielić się wątpliwościami. Po uzyskaniu rozgrzeszenia penitent musi jeszcze zadośćuczynić Panu Bogu oraz bliźniemu, poprzez naprawienie krzywd, które wyrządził w grzechu, modlitwę i tak dalej. Oprócz tego przed przystąpieniem do samej spowiedzi wierny powinien odmówić specjalną modlitwę, tak samo także zachować się po jej zakończeniu. Całe zestawy modlitw znajdują się w książeczkach do nabożeństwa oraz w katechizmie kościoła katolickiego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pokuta

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *