Jan Houghton

Był opatem, kartuzem, świętym katolickim i męczennikiem. Pochodził z Essen, a studia ukończył w Cambridge. Był kapłanem diecezjalnym. Wstąpił do zakonu kartuzów. Między innymi w swojej działalności odmówił uznania Anny Boleyn jako drugiej żony króla Henryka VIII. Spowodowało to jego aresztowanie. Po uwolnieniu podjął misję do wikariusza generalnego Kościoła anglikańskiego, którym ówcześnie był Thomas Cromwell, dla złagodzenia treści zobowiązań supremacyjnych. Ogłosił Akt Supremacji. Wraz z innymi przeorami został aresztowany, ale że nie poddali się naciskom, zostali postawieni przed sądem, którego wyrok skazał ich na śmierć. Wyrok został wykonany przez poćwiartowanie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Męczennicy Angielscy

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *