Św. Augustyn

Pełne imię tego świętego to Aureliusz Augustyn z Hippony. W kościele katolickim uznawany jest za jednego ze świętych, który żył w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, na przełomie czwartego oraz piątego wieku. Oprócz tego, że zajmował się filozofią oraz teologią, był bardzo aktywnym organizatorem kościelnego życia. Obecni uważało będzie się go za ojca kościoła i jednocześnie doktora struktur kościelnych, znanego także pod mianem, doktora łaski. W kościele prawosławnym uważany jest za błogosławionego, a protestanci traktują go jako duchowego przodka protestantyzmu, jako że jego pisma posiadały znaczący i widoczny wpływ na nauki, które głosił Kalwin oraz Luter. Dzieciństwo Augustyna z pewnością nie należało do trudnych, miał szczęście urodzić się w zamożnej rodzinie, jego ojciec był poganinem, matka natomiast chrześcijanką. Augustyna będziemy przede wszystkim traktowali jako teologa i nauczyciela wiary to oprócz tego posiadał on duży wkład dla wczesnej filozofii chrześcijańskiej, tworzy on bowiem podwaliny pod najważniejsze z refleksji i koncepcji filozoficznych kościoła. Jego ujęcia były przez ponad siedemset lat zaliczane do najbardziej wpływowych szkół myśli filozoficznych w katolicyzmie. Dopiero w czasie soboru w Trydencie miejsce zastąpiły ujęcia Tomasza z Akwinu, które właśnie inspirowane były wcześniejszą pracą Augustyna. Jak widać więc jest to jedna z ważniejszych postaci w kościele, nie na darmo nazywana ojcem i doktorem kościoła.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Święci

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *