Św. Augustyn

W kościele katolickim święty Augustyn znany będzie jako filozof, teolog, organizator życia kościelnego, a przede wszystkim jeden zaliczany do grona świętych oraz Ojciec i Doktor Kościoła katolickiego (szerzej znany jako doktor łaski). W kościele katolickim będzie także wyróżniony, jednak jego kult jest o wiele mniejszy, protestanci natomiast uważają, go za duchowego przodka swojego odłamu chrześcijaństwa, przede wszystkim dlatego, że jego pisma posiadały naprawdę duży wpływ na działalność oraz nauki pierwszych rozpoczynających ruch reformatorski, a mianowicie Lutra oraz Kalwina. Jeśli chodzi o okres jego działalności to żył wcześnie, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, na przełomie czwartego i piątego wieku. Był to okres, w którym kościół już rozwinął się bardzo silnie, cały czas jednak miejsca nie miała schizma wschodnia, gminy chrześcijańskie żyły w bardzo silnych więzach oraz wspólnotach. Jest on postacią wyjątkową przede wszystkim dlatego bowiem jego filozofia, była uznawana przez kościół za oficjalną przez długi okres czasu, do momentu aż swojej działalności nie rozpoczął inny wielki ojciec kościoła, a mianowicie Tomasz z Akwinu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Św. Augustyn

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *