Ewolucja wizerunku

Pierwsi z ojców kościoła wyraźnie podważali rolę kobiety w życiu duchowym i od samego początku odsuwali przedstawicieli słabszej płci od jakichkolwiek ról kościelnych. Rola kobiety przez odsunięcie jej od wiary sprowadzała ją coraz częściej do obrazu grzesznicy. Tym samym kościół pragnął zminimalizowania roli samej Marii Magdaleny. Takie podejście było zgodnie nie tylko z przekonaniami największych włodarzy, ale jak wtedy się wydawało nawet z naukami świętego Pawła, który w swoim porządku apostolskim przedstawia informacje, jakoby w czasie ostatniej wieczerzy z Jezusem spożywać jego ciało i krew mogli wyłącznie mężczyźni. Rozwój tego rodzaju poglądów spowodował iż przez okres długich wieków postać Marii Magdaleny była utożsamiana z grzesznicą oraz pokutnicą. W średniowieczu tworzone były nawet domysły upadku Magdaleny – jeden z nich miał mówić, że była ona osobą zamożną o niecodziennej urodzie. Przywary te miały spowodować, że bardzo szybko zaczęła schodzić na złą drogę. Oprócz tego istniał także pogląd, iż była ona żoną Jana ewangelisty, a gdy ten zdecydował się udać za Jezusem, zrozpaczona Magdalena oddała się w ręce nierządu. Historie te czasami przybierały baśniowy wymiar i stawały się coraz bardziej niedorzeczne. Dopiero w drugiej połowie wieku siedemnastego Maria Magdalena została oficjalnie oczyszczona przez ówczesnego papieża. Z czasem zaczęto utożsamiać ją o wiele bardziej pozytywnie, stała się ona symbolem powołania kobiet w kościele, które pomimo faktu, że nie mogą piastować ważniejszych funkcji mogą swoim życiem i swoją pomocą wpływać na dalszy rozwój wspólnoty chrześcijańskiej co jest także bardzo ważnym elementem.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Św. Maria

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *