Literatura

W okresie średniowiecza postać Marii Magdaleny była zaliczana do bardzo kontrowersyjnych. Z jednej strony wielokrotnie opisywano ją i czczono z drugiej jednak traktowana była przez długi okres czasu jako grzesznica potępiana przez kościół. Do najbardziej znanych dzieł z jej udziałem zaliczymy żywot Marii Magdaleny. Według autorów tegoż dzieła Maria Magdalena umrzeć miała w roku 63 na terenach francuskich. W innym z dzieł, które wydane zostaje po łacinie oraz po francusku w wieku piętnastym mówi się o niej jako o urodzonej w rodzinie królewskiej. Po śmierci Jezusa miała udać się bezpośrednio na statek i przybić do brzegów Francji, aby móc nawracać na wiarę w Chrystusa. W polskiej literaturze także będziemy mogli się z nią zetknąć przede wszystkim jednak w wierszach, pisane były o nie jednak wręcz fantastyczne książki, w samym wieku dwudziestym było ich prawie dziesięć, jest to wynik imponujący.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Św. Maria

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *