Św. Tomasz

Tomasz z Akwinu, był scholastycznym filozofem, teologiem, jednym z członków zakonu dominikańskiego. Oprócz tego zaliczamy go do jednego z najwybitniejszych myślicieli jeśli chodzi o całe dzieje chrześcijańskie. W kościele katolickim uznany został za świętego i zaliczony do grona doktorów kościoła, który nauczał i przekazywał wiernym owoce swoich dążeń oraz przemyśleń. Jego system filozoficzny jest bardzo konkretny i ścisły w swej formie. Najogólniej można go scharakteryzować jako konsekwentne przystosowanie klasycznych poglądów Arystotelesa do tychże treści, które zawarte są w doktrynie chrześcijan. Tym sposobem do teologii katolickiej wprowadzono takie pojęcia jak forma, materia, zasady przyczynowego powiązania zdarzeń, zrozumienie ludzkiego poznania oraz pojęcie dowodu danego zjawiska. Według Tomasza bezpośrednio ludzkiemu umysłowi nie będzie znany ani sam Bóg, ani także pojęcie duszy. Człowiek w jego ujęciu rodzi się bez wiedzy i zdobywa ją dopiero przez okres swojego życia. Będzie on mówił, że potwierdzenie istnienia Boga nie jest oczywistą prawdą i nie będzie wymagała tak naprawdę. Twierdząc w takowy sposób Tomasz stanął w bezpośredniej opozycji do wcześniejszych stwierdzeń scholastycznych. Istnienie Boga nie jest prawdą, która będzie opierała się na rozumowaniu poznawczym, nie wynika ani z pojęcia prawdy, a ni z pojęcia doskonałego bytu. Oprócz tego jako pierwszy stwierdza, że cielesność również należy do ludzkiej natury, odrzucając tutaj poglądy Platona, który twierdził, że ciało to tylko pudełko ludzkiej duszy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Święci

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *