Metafizyka

Koncepcja bytu Arystotelesa zostaje przez świętego Tomasza wzbogacona o jeden z dodatkowych elementów, który określony został mianem istnienia. Obok złożenia z materii, która jest możnością i formy, która występuje jako akt, w bycie występuje jeszcze jedno złożenie o charakterze całkowicie innym, a mianowicie złożenie z istoty, która jest możnością i istnienia, które jest aktem. Istotą każdej rzeczy jest to, co wspólnie jej gatunkowi i zawarte w definicji jej poznania. Istota Boga jest taka, że implikuje poszczególnie istnienie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Św. Tomasz

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *