Rodzaje poznania

Tomasz z Akwinu wyróżniał dwa rodzaje poznania prawdy oraz zdobycia wiedzy, a mianowicie wiarę i rozum, które będą uzupełniały się wzajemnie w przypadku poszukiwania prawdy. Dziedzina wiedzy według Tomasza była bardzo rozległą, rozum będzie poznawał nie tylko rzeczy materialne, ale również boga, a oprócz tego jego istnienie, własności i sposób działania. Istnieją jednak prawdy, które dla rozumu są całkowicie niedostępne, między innymi te związane z trójcą świętą, grzechem pierworodnym, wcieleniem, stworzeniem świata. Wszystkie z tych elementów uznawać będziemy za prawdy wiary, które jedynie objawienie może ludziom udostępnić. Niektóre z prawd przekraczają rozum, jednak żadna z nich nie będzie się sprzeciwiała rozumowi. Nie może istnieć sprzeczność pomiędzy objawieniami a rozumowym myśleniem, podwójnej prawdy o tej samej rzeczy. Nie może tak być gdyż każda prawda, zarówno objawiona jak i naturalna pochodziła będzie od wspólnego źródła czyli od Boga. Prawda jaką zsyła Bóg na drodze łaski w kierunku ludzi, uzupełnia ale nie zmienia tej, która udostępniona jest na drodze przyrodzonej. Na tejże podstawie powstaje prosta koncepcja rozgraniczenia pomiędzy filozofią oraz teologią, na jaką wcześniejsza scholastyka nie umiała się zdobyć. Teologia budowana będzie bowiem na podstawie objawienia filozofia wyłącznie powstaje na zasadach rozumu. W momencie kiedy obie z nich traktują o tych samych prawach to i tak każda będzie robiła to inaczej widoczne są więc tutaj wyraźne różnice i potrzebne rzeczywiste rozgraniczenie co czyni święty Tomasz z Akwinu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Św. Tomasz

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *