Życiorys

Tomasz urodził się pomiędzy 1224, a 1225 rokiem w królestwie Neapolu w zamożnej rodzinie jako syn hrabiego. Oprócz tego jego wuj był jednym z opatów w zamożnym benedyktyńskim klasztorze umiejscowionym na Monte Cassino, gdzie Tomasz pobierał nauki od piątego roku życia. Rodzina wiązała z Tomaszem duże nadzieje, oczekiwano, że zostanie on następcą swojego wuja. W roku 1239 rozpoczyna on studia sztuk wyzwolonych na uniwersytecie w Neapolu, ale po pięciu latach porzuca zakon benedyktynów i łączy się z zakonem dominikanów. W drodze do Paryża zostaje uwięziony przez rodzinę, która chciała aby objął on wysokie stanowisko w hierarchii kościelnej, jednak mimo to wytrwał przy swoim zamiarze pozostania dominikaninem. Po uwolnieniu udaje się na studia do Paryża, następnie przenosi się na studia do kolonii, gdzie zostaje uczniem Alberta wielkiego. Od tego momentu rozpoczyna pisać swoje pierwsze prace, co jest możliwe też dzięki temu, że otrzymał stopień bakałarza biblijnego. Na życzenie papieża w latach sześćdziesiątych zestawia tak zwany złoty łańcuch do czterech kolejnych ewangelii. W latach sześćdziesiątych także rozpoczyna naukę w rzymskiej szkole dominikańskiej. W czasie tym pracuje także nad nowym dziełem o charakterze filozoficznym i jednocześnie teologicznym. Pisze on także wiele komentarzy do dzieł Arystotelesa, rozprawy dotyczące panowania i władzy oraz niedokończone streszczenie teologii. W trakcie pobytu w Rzymie odwiedza niejednokrotnie dwór papieski, gdzie ma możliwość zetknięcia się z jednymi z najważniejszych postaci w kościele w tymże okresie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Św. Tomasz

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *