Geneza

Do najstarszych znanych nam w dzisiejszych czasach świadków, którzy pisali o narodzeniu Jezusa zaliczyć możemy Hipolita, który w swoim komentarzu do księgi Daniela, datowanym zresztą na początek trzeciego wieku, pisze o narodzinach wcielonego Pana w Betlejem, co miało miejsce właśnie dwudziestego piątego grudnia. Pięćdziesiąt lat później obchodzenie tego święta stała się obowiązkowym, według rozporządzenia cesarza Aureliana. W wieku czwartym kiedy w Rzymie chrześcijaństwo stało się religią państwową obchodzenie tego święta także zostało powszechnie uznanym, teraz już właśnie pod nazwą Bożego Narodzenia. Datę dwudziestego piątego grudnia jako dokładną datę narodzin Chrystusa stara się ustalić tak zwana teoria obliczeniowa, gdzie jej autor, który opiera się właśnie na tekstach Hipolita i innych osób obliczył pod koniec wieku dziewiętnastego ponoć dokładne daty życia Jezusa. Według hipotezy, którą wysunął i zakładając idealną synchronizację czasu narodzin oraz śmierci, Jezus narodzić miał się dnia dwudziestego piątego grudnia, a zmarł bezpośrednio w dzień paschy, czyli dnia dwudziestego piątego marca. Obecnie jednak wiadomo, że datowanie tych świąt jest o wiele bardziej skomplikowane, między innymi, że w pierwszych wiekach na dzień ten przypadał także okres urodzin Mitry i wiele, wiele innych wydarzeń powiązanych z wcześniejszymi wierzeniami.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Boże Narodzenie

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *